Ungdomshøjskolen ved Ribe
Grundtvigsk højskole for unge fra 16½ år til 19 år.